Iedere donderdag nieuwe promoties
Jouw boodschappen, altijd en overal
Gratis ophalen in de winkel vanaf €150
Bezorgd tot aan je voordeur van 7u tot 21u
Gepersonaliseerde voordelen met je SuperPlus-kaart
Delhaize bevestigt finale begeleidingsmaatregelen voor medewerkers van de 128 supermarkten in eigen beheer
Terug
Organisationele veranderingen

Delhaize bevestigt finale begeleidingsmaatregelen voor medewerkers van de 128 supermarkten in eigen beheer

Kobbegem, 27 september 2023 - Delhaize bevestigt vandaag de finale begeleidingsmaatregelen die gelden voor de medewerkers van de 128 supermarkten bij de overgang naar een zelfstandige Delhaize supermarkt. In de voorbije maanden heeft Delhaize een aantal begeleidingsmaatregelen op tafel gelegd. Deze maatregelen zijn een antwoord op de vragen van onze vakbondsvertegenwoordigers en onze medewerkers om bepaalde garanties te bieden. Delhaize heeft daarbij altijd opengestaan voor overleg over deze begeleidingsmaatregelen. Tijdens de gesprekken onder leiding van facilitator Robert Tollet, werden op vraag van de vakbondsvertegenwoordiging nog een aantal elementen toegevoegd en in een ultiem voorstel van protocolakkoord gegoten. Dit voorstel werd jammer genoeg niet goedgekeurd door de vakbondsvertegenwoordiging.

 

Het Toekomstplan is de enige mogelijke optie is om terug aan te knopen met groei in onze 128 supermarkten in eigen beheer. Intussen is reeds voor 32 van deze supermarkten een overnemer bekend en zijn de conversies van deze supermarkten in volle gang. De eerste opening van een supermarkt als zelfstandige Delhaize supermarkt is voorzien op 10 oktober. In de dagen en weken erna zullen ook de volgende supermarkten de overgang maken.

Daarom wensen we vandaag duidelijkheid te bieden aan onze supermarktmedewerkers over de finale begeleidingsmaatregelen.

Delhaize blijft zoals steeds openstaan voor de dialoog met de werknemersvertegenwoordiging en zal systematisch alle vragen blijven beantwoorden in het belang van haar medewerkers.

 

De finale begeleidingsmaatregelen zien er als volgt uit:

1. Bevestiging loon-en arbeidsvoorwaarden:

Delhaize engageert zich om de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden te bevestigen in een individuele bijlage aan de arbeidsovereenkomst voor iedere medewerker van de supermarkten, ondertekend door Delhaize, de nieuwe uitbater en de medewerker zelf.

 

2. Transitiepremie:

Om onze winkelmedewerkers te erkennen voor hun continue inzet om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten te verzorgen, zal Delhaize een transitiepremie toekennen. Deze premie bedraagt 1.645 euro bruto en wordt verhoogd met 125 euro bruto per volledig jaar anciënniteit.

 

3. Garantie om geen supermarkt(en) te sluiten:

Delhaize bevestigt dat zij voor alle supermarkten in eigen beheer in het kader van het Toekomstplan een overnemer zal zoeken en dat de supermarkt in eigen beheer blijft totdat een overnemer gevonden is. Delhaize verbindt zich er bijgevolg toe om in het kader van het Toekomstplan niet over te gaan tot sluiting van een supermarkt in eigen beheer in de zin van de sluitingswet. Deze garantie geldt tot tenminste eind 2028.

 

4. Garanties rond langdurig zieken, progressieve werkhervattingen en medische restricties:

  • Medewerkers met medische aanbevelingen: deze medische aanbevelingen zoals voorzien in het gezondsheidsbeoordelingsformulier gaan mee over.
  • Medewerkers in progressieve werkhervatting: de individuele bijlage aan de arbeidsovereenkomst in het kader van progressieve werkhervatting gaat mee over.
  • Medewerkers die langdurig ziek zijn: deze medewerkers gaan mee over.

 

5. Garantie rond openstaande overuren:

Standaard gaan de openstaande overuren mee over. Op vraag van de medewerker kunnen deze uitbetaald worden op moment van transitie.

 

6. Garantie rond behoud financiële voordelen tijdskrediet eindeloopbaan (“landingsbaan”) voor winkelmedewerkers:

Delhaize engageert zich dat winkelmedewerkers die op 26 juni 2023 van een lopend tijdskrediet eindeloopbaan genieten, dit blijven behouden bij hun nieuwe werkgever.

 

7. Forfaitaire vertrekpremie bij vervroegd pensioen:

Werknemers die in aanmerking komen voor het (vervroegd) wettelijk rustpensioen op de datum van de transitie van hun supermarkt of binnen de 6 daaropvolgende maanden, kunnen hun arbeidsovereenkomst beëindigen op een tussen partijen (inclusief zelfstandige uitbater) te bepalen tijdstip en ontvangen een forfaitaire vertrekpremie van 10.000 euro bruto (pro rata in functie van de arbeidsduur op datum van 15 september 2023).


Roel Dekelver
Roel Dekelver Director Communications & Stakeholder Management